Prednosti računarskih mreža su:

  • povećanje produktivnosti rada,
  • razmjena dokumenata na brži, sigurniji i jednostavniji način,
  • olakšana je komunikacija na nivou firme,
  • mogućnost čuvanja svih važnih informacija na jednom mjestu, tako da su one bolje organizovane i po potrebi dostupne svim računarima u mreži,
  • centralizovana štampa svih vrsta dokumenata,
  • pristup Internetu i upotreba elektronske pošte sa svih računara u mreži

G TECH d.o.o. pruža usluge projektovanja, analize, implementacije i administracije svih vrsta računarskih mreža različitih mrežnih tehnologija, arhitektura i različitih komunikacionih protokola.

  • Projektovanje računarskih mreža – Na osnovu Vaših potreba i zahtjeva naš tim stručnjaka će Vam ponuditi više konceptualnih rješenja za izvođenje računarske mreže koja odgovara Vašem zahtjevu i u saradnji sa Vama izabrati najbolje i najefikasnije rješenje.
  • Instalacija opreme i puštanje u rad – Instalacija aktivne i pasivne mrežne opreme i puštanje u rad mrežnih uređaja kao i cijelog sistema računarske mreže. Nakon izgradnje infrastrukture računarske mreže i testiranja pasivnih komponenti računarske mreže (strukturnog kabliranja) pristupa se instalaciji, povezivanju i konfigurisanju, kao i puštanju u stalnu eksploataciju instalirane mrežne opreme.
  • Usluge instaliranja aktivne i pasivne mrežne opreme i njeno puštanje u rad obavlja stručni tim inženjera i tehničara u skladu sa najvišim, kako inostranim tako i domaćim standardima.

Sa razvojem kompjuterskih mreža poslednjih godina drastično su se povećale mogućnosti koje se pružaju korisnicima modernih mreža. Moguće je koristiti internet da bi se došlo do podataka, moguće je koristiti mreže radi prenosa raznih vrsta podataka: datoteka sa podacima, video nadzora i alarma, za prenos glasa i slike itd.

Iz tog razloga u mogućnosti smo da Vam uradimo mrežu po sistemu “ključ u ruke”, od projektovanja, preko realizacije, pa sve do puštanja u rad i testiranja.

U slučaju da kod Vas u firmi postoji neka kompjuterska mreža koju treba unaprijediti, proširiti ili povezati sa novom mrežom u mogućnosti smo da izvršimo restrukturiranje mreže, kako bi se postigao željeni rezultati.

Bez obzira da li je u pitanju žična ili bežična kompjuterska mreža, dovoljno je samo da nas pozovete i vaš problem je riješen, jer nakon dogovora mi  preuzimamo i završavamo projekat u najkraćem mogućem roku uz vrhunski  kvalitet.

Pored navedenih usluga, pružamo i usluge održavanja kompjuterskih mreža kako bi vaša mreža radila pouzdano pospješujući, olakšavajući i ubrzavajući vaše svakodnevno poslovanje.

Kada se pojavi problem u kompjuterskoj mreži, u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge detekcije i otklanjanja defekta u mreži kao i usluge testiranja funkcionalnosti mreže.

Ukoliko Vam je potreban stabilan i pouzdan WiFi, nudimo provjerena i stabilna rešenja koja će zauvijek riješiti probleme koje ste imali sa signalom ili stabilnošću sistema. Pozovite nas, rado ćemo Vam dati savjet i procjenu za sistem koji ce zadovoljiti Vaše potrebe.