G TECH, Podgorica

LOADING
PREV
NEXT
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/704684racunari.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801258video_nadzor_g_tech.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852873racunarske_mreze_gtech.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/212522kontrola_pristupa_gtech.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599906alarmni_sistemi.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/392895interfoni.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/387061pametnekuce.jpg

G TECH djelatnosti

 • Prodaja racunara i racuna
 • Video nadzor
 • IT USLUGE
 • Kontrola pristupa i evide
 • Alarmni sistemi
 • Interfoni
 • Inteligentni sistemi

Prodaja racunara i racunarske opreme

Prodavnica racunara, racunarske opreme, kancelarijskog materijala...Najpovoljnije cijene...

Saznajte vise...

Video nadzor

Osigurajte vas poslovni prostor, magacin, ku?u, dvorite, maloprodajni ili veleprodajni objekat, fabri?ki krug, parking, stovarite i slicno...

Saznajte vise...

IT USLUGE

Racunarske mreze. Usluge projektovanja, analize, implementacije i administracije svih vrsta ra?unarskih mrea. Odrzavanje racunara na bazi mjesecne pretplate i po pozivu. Servis racunara...

Saznajte vise...

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa putem kontaktnih i beskontaktnih kartica, biometrijska kontrola pristupa, pracenje putem interneta... Evidencija radnog vremena zaposlenih...

Saznajte vise...

Alarmni sistemi

Osigurajte alarmnim sistemom svoj stan, kucu, vikendicu, poslovni objekat...

Saznajte vise...

Interfoni

Audio i video interfoni...

Saznajte vise...

Inteligentni sistemi

Kako da i Vasa kuca bude "pametna"? Pametne kuce, pametni stanovi, pametne kancelarije, pametni hoteli... ...spoj tehnologije i stila ivljenja...

Saznajte vise...
You are here: Home » IT USLUGE
ponedjeljak, 18 jan 2021

IT USLUGE

Odrzavanje racunarskih mreza i racunara 

dwr170

Ukoliko ste vlasnik malog ili srednjeg preduzeca najekonomicniji nacin rjesavanja problema sa softverom, racunarima, mrezom i ostalim IT tehnologijama je angazovanje partnera koji ce za vase preduzece rjesavati probleme, obavljati preventivne preglede i po potrebi otklanjati kvarove i zastoje. 

Brigu i probleme koje su Vam stvarali racunari prepusticete nama. Redovnim odravanjem, backup-om (arhiviranjem) podataka po potrebi, planiranjem i pridrzavanjem svetskih standarda obezbijedicemo  kontinuirani rad IT sistema, jedne od kljucnih komponenti danasnjeg poslovanja.

Informacione tehnologije su danas sastavni dio ivota u takvoj mjeri da je prakti?no nezamislivo funkcionisanje bilo kojeg dijela nae egzistencije bez njih. Poslovanje, komunikacije pa i svakodnevni ivot se oslanjaju na pogodnosti koje nude razli?ite oblasti kori?enja ra?unara i odgovaraju?ih tehnologija. Razvoj ra?unara i programa, a u isto vreme sve sloeniji zahtjevi od strane krajnjih korisnika ra?unarskih tehnologija, uslovili su pojavu velikog broja razli?itih rjeenja namijenjenih poslovnoj primjeni. Osnovni cilj ovih vrlo razli?itih rjeenja je unaprje?enje poslovanja.

mrezePrednosti ra?unarskih mrea su: pove?anje produktivnosti rada, razmjena dokumenata na bri, sigurniji i jednostavniji na?in, olakana je komunikacija na nivou firme, mogu?nost ?uvanja svih vanih informacija na jednom mjestu, tako da su one bolje organizovane i po potrebi dostupne svim ra?unarima u mrei, centralizovana tampa svih vrsta dokumenata, pristup Internetu i upotreba elektronske pote sa svih ra?unara u mrei.

G TECH d.o.o. prua usluge projektovanja, analize, implementacije i administracije svih vrsta ra?unarskih mrea razli?itih mrenih tehnologija, arhitektura i razli?itih komunikacionih protokola.

 • Projektovanje ra?unarskih mrea - Na osnovu Vaih potreba i zahtjeva na tim stru?njaka ?e Vam ponuditi vie konceptualnih rjeenja za izgradnju ra?unarske mree koja odgovara vaem zahtjevu i u saradnji sa vama izabrati najbolje i najefikasnije rjeenje.
 • Instalacija opreme i putanje u rad - Instalacija aktivne i pasivne mrene opreme i putanje u rad mrenih ure?aja kao i cijelog sistema ra?unarske mree. Nakon izgradnje infrastrukture ra?unarske mree i testiranja pasivnih komponenti ra?unarske mree (strukturnog kabliranja) pristupa se instalaciji, povezivanju i konfigurisanju, kao i putanju u stalnu eksploataciju instalisane mrene opreme.
 • Usluge instaliranja aktivne i pasivne mrene opreme i njeno putanje u rad obavlja stru?ni tim inenjera i tehni?ara u skladu sa najviim, kako inostranim tako i doma?im standardima realizacije ra?unarskih mrea.

Switch1

Sa razvojem kompjuterskih mrea poslednjih godina drasti?no su se pove?ale mogu?nosti koje se pruaju korisnicima modernih mrea. Mogu?e je koristiti internet da bi se dolo do podataka, mogu?e je koristiti mree radi prenosa raznih vrsta podataka: datoteka sa podacima, video nadzora i alarma, za prenos glasa i slike, ...

Iz tog razloga u mogu?nosti smo da Vam uradimo mreu po sistemu "klju? u ruke", od projektovanja, preko izgradnje, pa sve do putanja u rad i testiranja. Kod nas ne postoji limit u vezi projektnog zadatka koji treba izvriti za Vas ili tehnologija pomo?u koji kreirati eljenu mreu.

U slu?aju da kod Vas u firmi postoji neka kompjuterska mrea koju treba unaprijediti, proiriti ili povezati sa novom mreom u mogu?nosti smo da izvrimo restrukturiranje i rekonstrukciju mree, kako bi se dobili najpovoljniji rezultati. Bez obzira da li je u pitanju i?na ili bei?na kompjuterska mrea, dovoljno je samo da nas pozovete i va posao je rijeen, jer nakon dogovora mi sve preuzimamo i zavravamo projekat u najkra?em mogu?em roku sa maksimalnim kvalitetom.slika-mreza

Pored navedenih usluga, pruamo i usluge odravanja kompjuterskih mrea kako bi vaa mrea radila pouzdano pospjeuju?i, olakavaju?i i ubrzavaju?i vae svakodnevno poslovanje.

Kada se pojave problemi u kompjuterskoj mrei, u mogu?nosti smo da Vam pruimo usluge detekcije defekta u mrei, usluge otklanjanja defekta u mrei, usluge testiranja funkcionalnosti mree.

Dobili ste ADSL priklju?ak, a ne znate kako da poveete Va ku?ni desktop i laptop ra?unar, da koriste isti izlaz na internet. Tu smo da reimo Va problem.

U firmi bi eljeli da umreite Vae ra?unare da biste mogli da dijelite datoteke koje su Vam potrebne i da svi ra?unari mogu da izadju na internet. Ne znate kako, ili nemate potreban alat, ili jednostavno nemate vremena za taj posao. Pozovite nas.

Nakon postavljanja, Vaoj ra?unarskoj mrei ?e biti potrebno i redovno odravanje.

Usluge koje nudimo na tom polju moemo da podijelimo na dvije opte grupe.

Tehnicko odrzavanje po modelu mjesecne pretplate


Mjesecna pretplata obuhvata odredjeni broj sati nedeljno, u odredjenom broju dolazaka, boravak servisera kod klijenta i izvrsenje usluge koja podrazumeva:

Prva grupu usluga odravanja ra?unarskih mrea je odravanje ra?unarske mree na bazi mese?ne pretplate. Dakle bez obzira na broj incidenata i njihov karakter, otklanjanje kvara je pokriveno Vaom mjese?nom pretplatom. Visina mjese?ne pretplate zavisi od broja ra?unara koji ?ine ra?unarsku mreu.

U cijenu ovakve vrste odravanja uklju?eni su:

 • utvr?ivanje i otklanjanje nepravilnosti u radu hardvera
 • popravku odnosno zamjenu neispravnih djelova computercable
 • ugradnja i testiranje novog ili nadogra?enog hardvera
 • podeavanje radnih stanica i mrenih tampa?a za rad u lokalnoj ra?unarskoj mrei
 • podeavanje INTERNET pristupa radnih stanica
 • reinstalacije i nadogradnje operativnih sistema (klijentov software)
 • instalacija i podeavanje korisni?kih programa (klijentov software)
 • backup podataka na medije (nije ura?unata cijena medija)
 • backup podataka u lokalnoj mrei
 • podeavanje i instalacija drajvera
 • instalacija i update (azuriranje) antivirus programa i antivirus definicija
 • konsultantske usluge kod nabavke ra?unara i ra?unarske opreme
 • razgovor sa zaposlenima sa ciljem prikupljanja primjedbi
 • odrzavanje mail servera
 • povezivanje i instalacija novonabavljene opreme
 • mjesecni izvestaj o aktivnostima odrzavanja i preporukama za unapredjenje stanja racunarskog sistema.

Napomena: Oprema i potroni materijal iskori?en u procesu otklanjanja kvara se posebno napla?uje.


Tehnicko odrzavanje po modelu incidenta

Tehnicko odrzavanje po modelu incidenta podrazumijeva sve vrste intervencija i neophodnih procedura radi otklanjanju problema po pozivu klijenta sa ili bez potpisanog Ugovora o tehnickom odrzavanju pri cemu se usluga napla?uje po zapocetom satu.

ist2_4594349-computer-network-cable

Tehnicka podrska:

tokom radnog vremena korisnik moze traziti tehnicku podrsku putem telefona
tokom radnog vremena korisnik moze traziti podrsku putem e-mail-a
tokom radnog vremena korisnik moze traziti REMOTE podrsku (podrsku sa udaljenog racunara)

Kontaktirajte nas za cijene paketa sa mjesecnom pretplatom kao i i za odrzavanje po modelu incidenta. Cijene zavise od broja racunara u kompaniji, trenutnog stanja racunara, razvijenosti mreze I slicno

SERVIS RACUNARA

pctechServis racunara  - Umrezavanje racunara - Zamjena neispravnih komponenti

Ako imate problema sa Vasim racunarom mozete se obratiti nama i dobiti brzu i efikasnu pomoc.

Racunar radi usporeno, internet konekcija se gubi, Windows blokira, virusi, sistem ne prepoznaje djelove hardvera..... sve su to simptomi koje mozete rijesiti samo jednim pozivom!computervirus1

Nas servis racunara Vam stoji na usluzi!

Usluge koje nudimo:

 • Podesavanje racunara - optimizacija racunara
 • Rjesavanje problema u radu racunara
 • Instaliranje softvera
 • Instalacija i podesavanje drajvera
 • Nadogradnja sistema

 

Optimizacija operativnog sistema:pg_part_010

- Detaljno ?i?enje ra?unara od VIRUSA!
- Detaljno ?i?enje operativnog sistema od SPYWARE pijunskih programa.
- Optimizacija registra, radi odklanjanja zapisa o davno obrisanim fajlovima.
- Optimizacija/ubrzavanje startovanja operativnog sistema takozvanog boot-ovanja.
- Otvaranje vie korisni?kih naloga, da svaki ?lan Vae porodice moe zasebno da se loguje.

Optimizacijom operativnog sistema izvu?i?emo maksimum od Vaeg ra?unara. O?i?en od virusa i ostalih malicioznih programa Va ra?unar ?e raditi brzo i sigurno. to zna?i da ?ete Vi mo?i neometano da zavravate sve Vae poslove ili da se jednostavno odmorite uz film ili igru...