G TECH, Podgorica

LOADING
PREV
NEXT
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/704684racunari.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801258video_nadzor_g_tech.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852873racunarske_mreze_gtech.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/212522kontrola_pristupa_gtech.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599906alarmni_sistemi.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/392895interfoni.jpg
http://gtech.co.me/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/387061pametnekuce.jpg

G TECH djelatnosti

  • Prodaja racunara i racuna
  • Video nadzor
  • IT USLUGE
  • Kontrola pristupa i evide
  • Alarmni sistemi
  • Interfoni
  • Inteligentni sistemi

Prodaja racunara i racunarske opreme

Prodavnica racunara, racunarske opreme, kancelarijskog materijala...Najpovoljnije cijene...

Saznajte vise...

Video nadzor

Osigurajte vas poslovni prostor, magacin, ku?u, dvorite, maloprodajni ili veleprodajni objekat, fabri?ki krug, parking, stovarite i slicno...

Saznajte vise...

IT USLUGE

Racunarske mreze. Usluge projektovanja, analize, implementacije i administracije svih vrsta ra?unarskih mrea. Odrzavanje racunara na bazi mjesecne pretplate i po pozivu. Servis racunara...

Saznajte vise...

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa putem kontaktnih i beskontaktnih kartica, biometrijska kontrola pristupa, pracenje putem interneta... Evidencija radnog vremena zaposlenih...

Saznajte vise...

Alarmni sistemi

Osigurajte alarmnim sistemom svoj stan, kucu, vikendicu, poslovni objekat...

Saznajte vise...

Interfoni

Audio i video interfoni...

Saznajte vise...

Inteligentni sistemi

Kako da i Vasa kuca bude "pametna"? Pametne kuce, pametni stanovi, pametne kancelarije, pametni hoteli... ...spoj tehnologije i stila ivljenja...

Saznajte vise...
You are here: Home » Video nadzor
ponedjeljak, 18 jan 2021

Inteligentni sistemi
(pametne kuce, pametni stanovi, pametne kancelarije...)


ta su to inteligentni tj pametni sistemi?02_Smart_House

Inteligentni (pametni) sistemi (Smart Home, Smart House) su spoj tehnologije i stila ivljenja.
Sistemi pametnih ku?a integrisu sistem grijanja, hla?enja, protivprovalnih i protivpoarnih sistema kao i ku?nu rasvjetu u jedinstvenu cjelinu koja omogu?ava optimalno koriscenje energije i komforno upravljanje ku?om.
Takav sistem pove?ava vrijednost i sigurnost vaeg doma, va dom ?ini ugodnijim i komfornijim za ivot, a ekonomi?no troenje energije smanji?e vam trokove ivota.

Kako funkcionise ovaj sistem?

Cijeli sistem je utemeljen na centralnom procesorskom sistemu koji kontrolise i upravlja svim ostalim ku?nim sistemima. U dananjoj tehnologiji samo je mata i cijena granica opremljenosti pametne ku?e. Centralni procesor dobija informacije iz spoljasnjeg svijeta putem razli?itih senzora temperature (prostorije, spoljasnjeg prostora i sl.) zatim svjetlosti, mehani?kih senzora otvorenosti/zatvorenosti vrata i prozora, senzora vlage (kupatila), senzora detekcije pokreta, vatre, dime i dr.

Dobijene informacije se obra?uju u procesoru i na temelju definisanih pravila, procesor upravlja ostalim ure?ajima, svijetlom, klima ure?ajima, sistemom za grijanje, automatskim sistemima prozora, vrata, ventilima za vodu, plinom, jednom rije?ju svim to postoji u ku?i. Svi ure?aji su me?usobno povezani u centralnu mreu kako bi se mogli kontrolisati i nadzirati sa razli?itih pozicija. Mrea moe biti izvedena pomo?u kabla, bei?no ili koritenjem postoje?e strujne mree.

pametni_sistemsmart-house-562

Upravljanje pametnom kucom

Upravljanje pametnom ku?om je jednostavno i intuivno.
Upravljati se moe daljinskim upravlja?em, ekranom osjetljivim na dodir montiranim na zid, mobilnim telefonom putem SMS poruka, preko Vaeg ku?nog ra?unara i slicno...upravljac_pametna_kuca_0110
Kontrolna plo?a montirana na zid daje niz informacija o trenutnom statusu u ku?i i omogu?ava upravljanje elementima pametne ku?e.
Daljinski upravlja? moe biti izveden za kontrolu samo osvjetljenja, a moe objedinjavati nekoliko sistema u sistemu smart house kao to su osvjetljenje, ku?ni multimedija centar, sistem grijanja i hla?enja i sl.
Slanjem SMS poruke preko mobilnog telefona moe se upravljati sa sistemom pametne ku?e na na?in da se alje instrukcija, a u povratnoj poruci pametna ku?a alje informaciju o trenutnom statusu.
Senzori i upravlja?ke kontrole dizajnirane su na na?in da se to bolje uklope u izgled interijera.

Ljudima sa problemima kretanja pametna ku?a omogu?uju bolju autonomiju i olakava kontrolu ku?nih sistema, rasvjete, grijanja, otvaranja ulaznih vrata, kontrole ulaza u zgradu i dr. Prema vaim eljama i potrebama, projektova?emo sistem koji ?e 02_Smart_HouseVam omogu?iti maksimalnu slobodu i samostalnost u Vaem domu


Svako ko se odlu?i da gradi nov dom ili kancelariju moe o?ekivati da ga o?ekuju pune ruke posla. Takodje ljudi koji se odlu?e da naprave ovaj korak suo?avaju se sa raznim tehni?kim i finansijskim zahtjevima. A ovi zahtjevi su znatno porasli posljednjih godina. Naro?ito kada je u pitanju odravanje i kontrola elektri?nih instalacija u zgradama gdje ima mnogo razli?itih faktora koje je potrebno uzeti u obzir.

Flexibilnost

Uzevi u obzir da je ve?ina objekata dizajnirana tako da bude upotrebljiva tokom nekoliko decenija, neminovno je da ?e prije ili kasnije ti objekti mijenjati funkcije prilagodjavaju?i se budu?im zahtjevima. Ono to se name?e kao logi?no reenje jeste:?napraviti funkcije koje mogu biti adaptirane potrebama korisnika veoma lako i pritom bez velikih ulaganja koja su zahtijevana otvaranjem zidova i polaganjem novih kablova.
 
Ekonomska isplativost

Kada govorimo o ekonomskoj isplativosti jedne investicije ove vrste, nisu samo po?etni trokovi ti koji su bitni, ve? i trokovi kasnijeg rada i odravanja. Princip je slede?i: to je ve?a tehnoloka fleksibilnost koju objekat posjeduje i to je bolji na?in na koji reaguje na tehni?ke inovacije, to je njegova isplativost ve?a. A ako uzmemo u obzir pove?anje cijena elektri?ne energije jos je jasnije da ova vrsta menadmenta objekata mora sadrati i inteligentna reenja za utedu energije.

Komfor

Danas svi o?ekuju vie komfora i pogodnosti kako u privatnoj tako i u poslovnoj sferi ivota. Moderna elektri?na instalacija kojom je 6a00d8341c67ce53ef0120a4e84520970b-500wimogu?e lako upravljati, ?ini svakodnevu rutinu ivota i rada isto tako jednostavnijom.

Bezbijednost i sigurnost

Ukoliko elite da va objekat bude to bezbijedniji, tehnologije koje koristite mora biti u stanju da reaguje brzo i inteligentno u kriti?nim situacijama, bilo da se neko nalazi unutar objekta ili ne. Uzevi u obzir irok dijapazon ovih situacija jasno je da klasi?ne instalacije dostiu maksimum svojih mogu?nosti.?KNX ima reenje.

Kada je komfor u pitanju, uzmite za primjer sljede?u situaciju: Raskomotili ste se i elite da se opustite, a ne elite da idete i podeavate enterijer-xjedno po jedno svijetlo, rashladni uredjaj, muziku itd. Umjesto toga dovoljno je da pritisnete samo jedno dugme i aktivirate sve eljene funkcije odjednom. Roletne se sputaju, svijetla se sama podeavaju, tempratura se podeava po vaim zahtjevima, muzika ili TV se pale itd. Ovakvi scenariji su kreirani lako s korisni?ke strane i mogu biti izvreni putem TouchPad-a, daljinskim upravlja?em, internetom.

Inteligentna blind kontrola:

- Centralna kontrola elektronski kontrolisanih roletni i zastora u svim prostorijama pritiskom na samo jedno dugme.
- Automatska zatita od pretjeranog ulaska svjetlosti ili olujnih vjetrova omogu?ena je zastorima i roletnama koji reaguju na senzore svjetlosti i vjetra.
- Protivprovalna zatita omogu?ena je vremenski kontrolisanim zatvaranjem kako roletni tako i svih zatita.

Vremenska kontrola grijanja:

-?Prijatna sobna tempratura omogu?ena je individualnom kontrolom toplote po prostorijama.

- Cijene trokova grijanja znatno su umanjene vremenskom kontrolom grejnih ventila. - Automatizovano odravanje prijatne temprature u toku no?i.
- Sobna tempratura se automatski smanjuje kada se detktuju otvoreni prozori to znatno smanjuje trokove grijanja.

Fleksibilan menadment objekata:ResizedImage368246-Smart_house2

- Funkcije objekta mogu biti adaptirane fleksibilno ukoliko se namjena pojedinih prostorija promijeni vremenom
- Omogu?en je pristup sa bilo koje udaljene lokacije svim sistemima unutar objekta, bilo PDA uredjajima, PC-em, TouchPad-om, to omogu?ava udaljenu kontrolu objekta.

Detaljne i jasne poruke:


- Upozorenja o otvorenim prozorima i vratima putem informacionog display-a na ulaznim vratima.
- Prosledjivanje poruka, na primjer kompanijama koje vre obezbedjenje ili vaim komijama putem telefona.
- Zastraivanje provalnika sa senzorima pokreta koji pokre?u osvjetljenje kako van tako i u ku?i.


sistemi04screen_3

Individualna kontrola osvijetljenja:


-?Centralno off dugme, koje se obi?no postavlja blizu ulaznih vrata koje isklju?uje sve uredjaje i svijetla unutar ku?e.
- Individualno podeavanje osvijetljenja, kadgod i gdjegod to elite, sa mnotvom programabilnih mogu?nosti. Lako za aktivaciju i podeavanje putem daljiskog upravlja?a, PDA uredjaja, TouchPad-a, PC-a itd.
- Ukoliko ?ujete uznemiruju?e zvuke u toku no?i, dovoljno je da pritisnete?panic dugme blizu vaeg kreveta i da osvijetlite kako unutranjost vae ku?e tako i dvorite.
- Drite provalnike na distanci tako to ?ete u?initi da izleda kao je neko kod ku?e i kada ste odsutni ili na odmoru.

Zar ne bi bilo odli?no kada bi mogli podesiti grijanje kod ku?e i to sa aerodroma na kraju puta?
Ili ukoliko bi mogli nadgledati va dom, poruke i ?itav sistem iz internet cafe-a dok ste na odmoru, ?isto da se uvjerite da je sve u redu dok ste odsutni?
Ili ukoliko odmarate da ste u stanju da vidite ko vam je pozvonio na vratima i da ih otvorite a da pritom ne morate ustajati iz fotelje?
Ili da moete aktivirati simulaciju prisustva u ku?i pritiskom na jedno dugme, da bude aktivna kada ste odsutni?

Sada nita ne moe biti jednostavnije - i ovo su samo dijelom opcije koje su omogu?ene inteligentnim sistemima.
Novi korisni?ki interfejs omogu?ava korisnicima da lako kontroliu sve funkcije svojih objekata, kako kada su u pitanju njihovi domovi, tako i vikendice i poslovni objekti.
Kontrola je laka, bez obzira da li se radi o grijanju, osvijetljenju, roletnama, video nadzoru, ili ku?nim aparatima. Bilo da se vri unutar objekta ili sa udaljene lokacije.
Sa ovim sistemima uvijek ste kod ku?e, bilo gdje da  se nalazite.

screen_2

Danas, vlasnici i korisnici zgrada imaju jednu zajedni?ku crtu koja se izdvaja od ostalih:
elja za bezbjedno?u, komforom, fleksibilnosti i isplativosti.

Merten sistemi pruaju idealno rijeenje koje ispunjava ove potrebe - i to na pogodniji i fleksibilniji na?in nego ikad prije.Nije vano koji medijum elite da koristite da kontroliete funkcije svog doma: da li je to PDA uredjaj, PC, TouchScreen ili televizor, inovativan krini?ki interfejs ostaje nepromijenjen.

Nakon to ste se sigurno logovali sa svojim li?nim podacima, prvo imate izbor objekta kojem elite da pristupite, kao to je na primjer va stan, ku?a, vikendica itd. Da bi podesili funkcije odabranog objekta birate iz niza kontrolnih opcija:

po spratovima
po sobama
po funkcijama
po programima

Kakogod da odlu?ite da vrite kontrolu potrebno je svega nekoliko klikova da dobijete to elite.

Recimo da ste na otili na odmor i da ste se dogovorili sa svojim komijom da ?e vam obi?i ku?u i zaliti cvije?e dok niste tu. Ipak da bi bili sigurni, odlazite u najblii internet cafe i prijavite se na svoju ku?nu adresu. Sada moete na miru da provjerite sve funkcije i uvjerite se da je sve u redu. Budite oputeni i uivajte kada ste na odmoru.
Kada ste se ulogovali imate u izboru opciju nadzora, gdje moete vidjeti ne samo trenutno stanje u vaem domu, ve? i sve poruke i obavjetenja o promjenama koje su se desile dok niste bili tu. Sa samo par klikova moete pregledati snimke koje su napravile vae kamere.

Pretpostavimo da ?ekate na aerodromu i da se vra?ate ku?i nakon puta. Zamislite da vas do?eka hladan stan u koji morate u?i, nakon dobro provedenog odmora ili napornog poslovnog vikenda.
Sada o tome vie ne morate razmiljati, putem svog PDA ure?aja moete se ulogovati na va ku?ni sistem i podesiti parametre tako da kada dodjete ku?i, sa?eka vas topao i prijatan dom. 

Iskoristite priliku koju nudi dananji razvoj tehnologije. Bilo gdje i bilo kad, budite u stanju da priutite sebi komfor i prijatnost koju zasluujute.
Mogu?nost podeavanja temprature je samo jedna od mnogih opcija koje su vam na raspolaganju sa ugradnjom ovih sistema.

elite li da se uvjerite da ste zatvorili sve prozore i  vrata kada ste izlazili iz ku?e - ne elite bez potrebe da prolazite kroz cijelu ku?u?
Sa Merten home sistemom moete uvijek lako provjeriti da li je sve u redu. Prije nego izadjete iz ku?e moete se uvjeriti da su svi prozori i vrata zatvoreni i to putem TouchScreen uredjaja koji vam je instaliran u hodniku. Ne samo to, ve? moete i daljinskim putem zatvoriti i zaklju?ati sva otvorena vrata i prozore. I sve to sa jednom mjesta uz pomo? veoma pristupa?nog korisni?kog interfejsa.

sistemi02sistemi03


Uivajte u vaem danu!

 

Za vise informacija slobodno nas kontaktirajte!